Vanwege bouwplannen aan de Haven Oost zal ons depot binnen niet al te lange tijd gesloopt worden. Wij zijn dringend op zoek naar vervangende opslag- en werkruimte!!!!!

 

Als Stichting Ommen Voor Oekraïne krijgen wij  veel vragen hoe het met onze projecten en mensen gaat in Oekraïne. Zoals u zult begrijpen hebben we ons nieuwe project ( het bouwen van een bejaardenhuis)  op “pauze “ gezet en richten wij ons nu op de hulp aan ingezetenen en  vluchtelingen in Oekraïne.

Vanuit Stichting Hart en Handen en een aantal andere stichtingen die contact hebben met Dianne worden er hulptransporten naar Oekraïne georganiseerd. Dianne was  in het begin van de oorlog met haar 2 jongste kinderen in Hongarije vlak aan de Oekraïense grens om vandaaruit de hulp te coördineren. Haar man en oudste dochter van 18 jaar zijn in Oekraïne gebleven. Inmiddels is Dianne weer thuis in Oekraïne vanwaar ze door gaat met het coördineren van de transporten. 

 

Vele scholen, bedrijven en particulieren etc. hebben de afgelopen maanden diverse acties en inzamelingen gehouden van zowel kleding, medicijnen, levensmiddelen en geld. En het blijft maar doorgaan!  Wij zijn hier ontzettend blij mee en dankbaar voor. 

En ook zijn wij heel blij met onze vrijwilligers die spontaan bijspringen met allerlei klussen in ons depot, zoals sorteren, inpakken etc. 

 

Ook de kerken in Ommen hebben een actie opgestart: "Ommen geeft licht". De 650 kaarsjes zijn inmiddels uitverkocht. Alweer een actie die liep als een trein! 

De bedoeling is om elke zondag tussen 20.00 uur en 21.00 uur dit kaarsje te laten branden voor het raam. Onder het motto: Hou de hoop op vrede brandend! Zie het filmpje: https://youtu.be/HRhMW-iJDNY

 

Woensdagavond 23 maart is er met man en macht(lees vrouw) een vrachtwagencombinatie volgestouwd met hulpgoederen en donderdag 24 maart zijn Patrick en Jan met de wagen van Oegema (en gesponsord door Oegema) met matrassen, kleding, beddengoed, levensmiddelen, medicijnen etc. naar Dianne in Hongarije vertrokken. 

 

Op 16 mei is er weer een vrachtwagen vanuit ons depot vertrokken. Alle levensmiddelen, medicijnen, matrassen, beddengoed en kleding wat nog in ons depot stond, is met behulp van vele vrijwilligers in de vrachtwagen geladen en is inmiddels in Oekraïne bij Dianne afgeleverd. Dit was een gezamenlijke rit van alle stichtingen die inzamelen en actie voeren voor Dianne.

Deze rit is wederom gesponsord. Nu door een bedrijf, dat niet met naam en toenaam genoemd wil worden.  

Ook is er in augustus weer een vrachtwagen naar Oekraïne vertrokken namens de  gezamenlijke stichtingen.  Vanwege de onzekere toekomst wat betreft ons depot, gaan wij geen spullen meer inzamelen, maar kunnen wij wel financieel bijdragen om de vrachtwagens vol te krijgen door aanschaf van noodzakelijke levensmiddelen etc. 

 

Op 1 en 2 juli is het jaarlijkse Tronktoernooi weer gehouden in Ommen. Ook dit evenement heeft een paar jaar stilgelegen vanwege corona. Op zaterdag 2 juli mochten wij uit handen van de organisatie een cheque ontvangen van 750 euro!  Wat een mooi gebaar! 

 

Op 2 juli hebben wij ook weer met goede "rommel" op de rommelmarkt gestaan tijdens  "Vilsteren Bruist".  Ook daar hebben wij naast veel gezelligheid een mooi bedrag kunnen binnenhalen. 

 

Zoals gewoonlijk kunnen de statiegeldbonnetjes bij Albert Heijn gedoneerd worden voor een goed doel. In de maand juli was onze stichting, SOVO het goede doel waarvoor u kon doneren.  De opbrengst: € 224,75! Met dank aan alle gevers en A.H. !! 

 

Onlangs ontvingen we nog een prachtig bedrag van "het Palet". Een bedrag van 1.750 euro opgehaald met een flessenactie, giften en een sponsorloop.

Ook de Kardoen is weer goed bezig geweest! De kinderen hebben kleding ingezameld voor een goed doel via de stichting "Bag 2 School".  Ze mochten zelf een goed doel uitkiezen en dat is SOVO geworden!  Opbrengst ruim 100 euro!!

 

APPEL- EN PERENPLUK

De fruitplukkers zijn inmiddels weer gestart met de oogst van appels en peren in Kraggenburg. Ook zin om mee te helpen?  tel.nr. 06-24971383 (Johan) Welkom! 

 

AMARYLLISBOLLENVERKOOP

In november 2019 zijn wij gestart met deze actie. Omdat deze actie zo'n succes is, zullen wij deze jaarlijks gaan organiseren. 

De bollen zijn weer te bestellen!  Er zijn rode en witte en kosten 6 euro per stuk.  Ophalen op vrijdag 18 november van 13.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag 19 november van 9.00 uur tot 12.00 uur in ons depot aan de Haven Oost.  Naast het inloophuis. 

Bestellen kan bij Plonie  06-29151119  of Erna 06-12613437

 

KERSTPAKKETTENACTIE

Als SOVO kunnen wij ons met een groepje vrijwilligers opgeven om kerstpakketten in te pakken. Hiermee kunnen wij een mooi bedrag voor onze Stichting verdienen. Wij hebben inmiddels binnen onze eigen vrijwilligersgroep een aantal mensen bereid gevonden om mee te helpen, maar er kunnen er nog meer bij!

Het gaat om de periode van maandag 24 oktober of maandag 31 oktober en duurt de hele maand november. Dus 5 á 6 weken. Hoeveel weken het inpakken gaat duren, ligt er helemaal aan hoeveel opdrachten er binnen komen.

Een en ander vindt plaats in Geesbrug. Het is de bedoeling dat wij met een groepje vrijwilligers een aantal weken lang een dagdeel of een hele dag kerstpakketten gaan inpakken.

De tijden zijn van 8 uur tot 17.00 uur. Maar een dagdeel van 4 uur behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor vragen en opgave p.jelsma@home.nl of 06-29151119

 

E.H.B.O. actie! 

Naar aanleiding van een particulier initiatief van Monique en Jos uit Ommen hebben wij besloten om hun actie om EHBO sets en CAT Tourniquets naar de oorlogsgebieden in Oekraïne te zenden te ondersteunen.  Onder vermelding van "EHBO"  kunt u een gift overmaken naar ons rek. nr. NL26RABO0348949715.  Van harte aanbevolen! 

Voor meer informatie over Stichting Hart en Handen klik hier