INFORMATIE AVOND 14 JUNI OM 19.30 UUR IN DE KERN

Petro en Dianne Bernyk hopen van 9 tot 20 juni naar Nederland te komen. Graag nodigen ze iedereen uit voor een informatieavond.

Ze vertellen ons graag over de hulp die ze verlenen in Oekraïne mede door ontvangen goederen en giften uit Ommen.

Waar ze een ieder erg dankbaar voor zijn.

Ook zullen ze het één en ander vertellen over de plannen die ze hebben voor de toekomst.

Komen jullie ook? De koffie /thee staat om 19.00 uur klaar.

Graag tot ziens op 14 juni!!

 

Het allernieuwste nieuws over ons depot:

Het bericht waar wij al heel lang bang voor waren is inmiddels binnen: ca. half mei zullen wij uit ons depot moeten; dan wordt het gesloopt.  Maar.......met ingang van begin 2024 hebben wij een prachtig nieuw onderkomen.

Zó nieuw dat het nog gebouwd moet gaan worden. Wij kunnen n.l. één van de nieuw te bouwen bedrijfsunits op de Rotbrink (naast de sportschool) huren van OCB. De ruimte zal geschikt zijn voor opslag en als werkruimte. We hadden nooit kunnen dromen dat dit voor ons was weggelegd en zijn hier enorm blij mee!

Inmiddels hebben wij een tijdelijke opslagruimte gekregen in de voormalige spuiterij aan de Ommeresweg. Ons inventaris en andere spullen zijn verhuisd en ons oude depot is leeg.  Omdat dit tijdelijke depot onverwarmd is, kunnen wij nu even geen goederen in ontvangst nemen.  De kleding etc. wat nog op voorraad was, zijn inmiddels naar een zusterstichting in Barneveld gebracht.  

REIS NAAR OEKRAÏNE

Omdat het al weer veel te lang geleden is dat wij naar Oekraïne geweest (juni 2018) en er steeds meer behoefte binnen het bestuur was om daar weer heen te gaan, hebben wij de knoop doorgehakt en zijn met 4 personen op dinsdag 7 maart vertrokken naar Oekraïne. De reis verliep voorspoedig en woensdag in de loop van de middag waren wij op ons overnachtingsadres in Astie, vlak over de grens bij Hongarije. 

We waren met een busje, zodat wij ook nog het een en ander mee konden nemen voor Dianne en het Alzheimerhuis. We hebben een aantal zinvolle dagen gehad met o.a. overleg over de bouw van een bejaardentehuis, de hulp die wij verder kunnen geven in deze oorlogssituatie en ook hebben we levensmiddelen kunnen kopen om 80 voedselpakketten te kunnen samenstellen.

Uiteraard is er ook een bezoek aan het Alzheimerhuis gebracht. Inmiddels is de periode van 5 jaar verstreken, waarin wij het Alzheimerhuis financieel hebben gesteund. Omdat het Alzheimerhuis momenteel (nog) niet rond kan komen (mede door de oorlog), hebben wij besloten hen eerst voorlopig te blijven steunen. In welke vorm dat wordt gegoten, zullen wij nog  gaan bespreken. Maar het is nu helder waar nog behoefte aan is.  Er zijn o.a. plannen om de verwarmingsinstallatie, welke nu nog op hout draait, aan te passen. Bij het complex waar o.a. het Alzheimerhuis staat, is een schuilkelder gebouwd (dit was verplicht) en daarboven op is nu een centrale keuken in aanbouw.  

Helaas zijn we niet in het Alzheimerhuis geweest, omdat daar een aantal coronagevallen waren. 

Wij hebben ons gelukkig geen moment onveilig gevoeld in Oekraïne. Omdat het gebied, waar wij waren, zo dicht bij Hongarije en Slowakije ligt, is de kans minimaal dat hier raketten op afgevuurd worden. Het  dagelijkse leven lijkt hier "gewoon" door te gaan. Winkels zijn open, mensen gaan naar hun werk. Maar wanneer je de verhalen hoort, weet je dat de oorlog een erg grote impact heeft bij iedereen.  Er zijn vluchtelingen uit het oosten van Oekraïne, die hulp nodig hebben, er is angst bij de mannen om zomaar het leger in te worden gestuurd en de onzekerheid over familie en vrienden in het oorlogsgebied en over de toekomst geeft ook heel veel stress. 

Al met al was het goed om met eigen ogen te zien hoe het o.a. met Dianne en haar gezin is en hoe de omstandigheden daar zijn.

We hebben alleen nog maar meer respect gekregen voor al het werk dat Dianne en Petr met behulp van vele mensen, waaronder hun dochter  Anna-Vera, voor de gedupeerden van de oorlog dichtbij en ver weg doen. 

Ook de terugreis verliep voorspoedig en dinsdagavond 14 maart waren we weer thuis in ons veilige landje. 

TRANSPORTEN

Vanuit Stichting Hart en Handen en een aantal andere stichtingen die contact hebben met Dianne worden er sinds het uitbreken van de oorlog hulptransporten naar Oekraïne georganiseerd. Dianne was  in het begin van de oorlog met haar 2 jongste kinderen in Hongarije vlak aan de Oekraïense grens om vandaaruit de hulp te coördineren. Haar man en oudste dochter van 18 jaar zijn in Oekraïne gebleven. Inmiddels is Dianne weer thuis in Oekraïne vanwaar ze door gaat met het coördineren van de transporten. 

Woensdagavond 23 maart 2022 is er met man en macht(lees vrouw) een vrachtwagencombinatie volgestouwd met hulpgoederen en donderdag 24 maart zijn Patrick en Jan met de wagen van Oegema (en gesponsord door Oegema) met matrassen, kleding, beddengoed, levensmiddelen, medicijnen etc. naar Dianne in Hongarije vertrokken.  Dit was het eerste transport van vele die zouden volgen. Na een aantal transporten in juni en oktober is er op maandag 30 januari weer een volle vrachtwagen vertrokken vanuit de gezamenlijke stichtingen naar Dianne in Oekraïne. 

Hierin o.a. 150 hoofdlampjes gekocht n.a.v. de actie van Henk Stegeman, 2 heaters en 1 aggregaat, de winterkleding vanuit Lemele, levensmiddelen, beddengoed en de ruim 100 gevulde schoenendozen!  

En een aantal weken later, eind februari, is er weer een transport naar Oekraïne vertrokken vanuit de gezamenlijke stichtingen.

 

ACTIES

Vele scholen, bedrijven en particulieren etc. hebben het afgelopen jaar diverse acties en inzamelingen gehouden van zowel kleding, medicijnen, levensmiddelen en geld. Wij zijn hier ontzettend blij mee en dankbaar voor. 

En ook zijn wij heel blij met onze vrijwilligers die spontaan bijsprongen met allerlei klussen in ons depot, zoals sorteren, inpakken etc. 

Ook de kerken in Ommen hebben een actie opgestart: "Ommen geeft licht". De 650 kaarsjes zijn allemaal verkocht. Alweer een actie die liep als een trein! 

De bedoeling is om elke zondag tussen 20.00 uur en 21.00 uur dit kaarsje te laten branden voor het raam. Onder het motto: Hou de hoop op vrede brandend! Zie het filmpje: https://youtu.be/HRhMW-iJDNY

Op 1 en 2 juli is het jaarlijkse Tronktoernooi weer gehouden in Ommen. Ook dit evenement heeft een paar jaar stilgelegen vanwege corona. Op zaterdag 2 juli mochten wij uit handen van de organisatie een cheque ontvangen van 750 euro!  Wat een mooi gebaar! 

Op 2 juli hebben wij ook weer met goede "rommel" op de rommelmarkt gestaan tijdens  "Vilsteren Bruist".  Ook daar hebben wij naast veel gezelligheid een mooi bedrag kunnen binnenhalen. 

Zoals gewoonlijk kunnen de statiegeldbonnetjes bij Albert Heijn gedoneerd worden voor een goed doel. In de maand juli was onze stichting, SOVO het goede doel waarvoor u kon doneren.  De opbrengst: € 224,75! Met dank aan alle gevers en A.H. !! 

Diverse scholen in Ommen hebben inzamelingsacties gehouden, sponsorlopen, flessenacties en nog veel meer.  Er is daarmee heel veel geld, levensmiddelen etc. opgehaald!  Geweldig! 

 

APPEL- EN PERENPLUK

De fruitplukkers hebben het plukseizoen weer afgesloten. Opbrengst: ruim 7.000 euro!  

 

AMARYLLISBOLLENVERKOOP

In november 2019 zijn wij gestart met deze actie. Omdat deze actie zo'n succes is, zullen wij deze jaarlijks gaan organiseren. 

Ook dit jaar was het weer een groot succes. De actie heeft ruim 1.400 euro opgebracht! 

KERSTPAKKETTENACTIE

Inmiddels is ook de kerstpakkettenactie in Geesbrug afgelopen. Het is voor het eerst dat wij hieraan meedoen en het is prima verlopen. Opbrengst ruim 2.800 euro!  

 

KERSTVERKOOP

Vanaf woensdag 7 december t.m. zaterdag 17 december is er vanuit het depot aan de Haven Oost een kerstverkoop geweest. Er werden kerstbakjes, grafstukken, kniepertjes en allerhande kerstartikelen verkocht. Het was een supergezellige actie met veel aanloop en kopers. Opbrengst ruim 2.000 euro! En natuurlijk alle lof voor de kerstbakjesmaaksters! Er zijn weer veel mooie bakjes en grafstukken gemaakt door de vrijwilligers!  

 

SCHOENENDOOSACTIE

In deze oorlogstijd willen we kinderen in Oekraïne blij maken met een cadeautje uit Nederland. Een schoenendoos vol lekkernijen en voedsel Dat is waar kinderen in Oekraïne nu behoefte aan hebben. Inleveren kon tijdens de kerstverkoop in ons depot. En het resultaat is 120 stuks! In januari zijn ze vervoerd naar Dianne in Oekraïne en inmiddels ook uitgedeeld aan de kinderen daar. 

 

LICHTJESACTIE HENK

Ook Henk Stegeman is weer actief!  I.v.m. de beperkte stroomvoorziening in Oekraïne kregen we van Dianne bericht dat er een groot gebrek is aan kaarsen, lampjes etc.  Henk heeft hiervoor actiegevoerd en hebben we mede dankzij de inzamelingsactie van Quatro Store een grote hoeveelheid hoofdlampjes met batterijen aangeschaft.  Deze zijn gelijk mee met de schoenendozen naar Oekraïne vervoerd en inmiddels samen met de voedselpakketten uitgedeeld in Oekraïne. 

 

PAASBRODENACTIE

Inmiddels is ook de paasbrodenactie weer achter de rug.  We hebben deze actie kunnen afsluiten met de mooie opbrengst van ruim 700 euro! 

 

ACTIE ZAAIGOED

Na de lichtjesactie opgezet door Henk Stegeman is er weer een nieuwe oproep via Henk voor hulp van Dianne uit Oekraïne:
De afgelopen week komen steeds meer aanvragen binnen voor zaaigoed.... Het wordt voorjaar en de mensen willen in de verwoeste dorpen toch allemaal op hun land groente etc. gaan verbouwen. Dan kan men later de zelf geteelde groente en fruit eten uit eigen tuin. Helpt u mee vele kilo's zaaigoed naar haar te sturen dan kan zij het weer verdelen en verder het land in sturen?

Een gift hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL26RABO0348949715 t.n.v. SOVO Ommen o.v.v. Zaaigoed.
Mede namens de ontvangers bij voorbaat hartelijk bedankt.

 

E.H.B.O. actie! 

Naar aanleiding van een particulier initiatief van Monique en Jos uit Ommen hebben wij besloten om hun actie om EHBO sets en CAT Tourniquets naar de oorlogsgebieden in Oekraïne te zenden te ondersteunen.  Onder vermelding van "EHBO"  kunt u een gift overmaken naar ons rek. nr. NL26RABO0348949715.  Van harte aanbevolen! 

Inmiddels is er al een mooi bedrag binnen en zijn er ook al 155 tourniquets met de vracht van eind oktober meegaan naar Oekraïne. Ook zijn er ca. 60 meegegaan met  een aantal bestuursleden die onlangs (van 7 tot 14 maart) naar Oekraïne zijn geweest.

Er kan nog steeds gedoneerd worden.

Zondag 4 december was Jullia uit Oekraïne in Ommen om na de dienst iets te vertellen over haar en over deze actie. Zij is ontzettend dankbaar voor alle giften en medeleven! Jullia heeft het idee gelanceerd om deze actie op te starten. 

Voor meer informatie over Stichting Hart en Handen klik hier