Vanwege bouwplannen aan de Haven Oost zal ons depot binnen niet al te lange tijd gesloopt worden. Wij zijn dringend op zoek naar vervangende opslag- en werkruimte!!!!!

 

Als Stichting Ommen Voor Oekraïne krijgen wij  veel vragen hoe het met onze projecten en mensen gaat in Oekraïne. Zoals u zult begrijpen hebben we ons nieuwe project ( het bouwen van een bejaardenhuis)  op “pauze “ gezet en richten wij ons nu op de hulp aan ingezetenen en  vluchtelingen in Oekraïne.

Vanuit Stichting Hart en Handen en een aantal andere stichtingen die contact hebben met Dianne worden er hulptransporten naar Oekraïne georganiseerd. Dianne was  in het begin van de oorlog met haar 2 jongste kinderen in Hongarije vlak aan de Oekraïense grens om vandaaruit de hulp te coördineren. Haar man en oudste dochter van 18 jaar zijn in Oekraïne gebleven. Inmiddels is Dianne weer thuis in Oekraïne vanwaar ze door gaat met het coördineren van de transporten. 

 

Vele scholen, bedrijven en particulieren etc. hebben het afgelopen half jaar diverse acties en inzamelingen gehouden van zowel kleding, medicijnen, levensmiddelen en geld. Wij zijn hier ontzettend blij mee en dankbaar voor. 

En ook zijn wij heel blij met onze vrijwilligers die spontaan bijsprongen met allerlei klussen in ons depot, zoals sorteren, inpakken etc. 

 

Ook de kerken in Ommen hebben een actie opgestart: "Ommen geeft licht". De 650 kaarsjes zijn inmiddels uitverkocht. Alweer een actie die liep als een trein! 

De bedoeling is om elke zondag tussen 20.00 uur en 21.00 uur dit kaarsje te laten branden voor het raam. Onder het motto: Hou de hoop op vrede brandend! Zie het filmpje: https://youtu.be/HRhMW-iJDNY

 

Woensdagavond 23 maart is er met man en macht(lees vrouw) een vrachtwagencombinatie volgestouwd met hulpgoederen en donderdag 24 maart zijn Patrick en Jan met de wagen van Oegema (en gesponsord door Oegema) met matrassen, kleding, beddengoed, levensmiddelen, medicijnen etc. naar Dianne in Hongarije vertrokken. 

 

Op 16 mei is er weer een vrachtwagen vanuit ons depot vertrokken. Alle levensmiddelen, medicijnen, matrassen, beddengoed en kleding wat nog in ons depot stond, is met behulp van vele vrijwilligers in de vrachtwagen geladen en is inmiddels in Oekraïne bij Dianne afgeleverd. Dit was een gezamenlijke rit van alle stichtingen die inzamelen en actie voeren voor Dianne.

Deze rit is wederom gesponsord. Nu door een bedrijf, dat niet met naam en toenaam genoemd wil worden.  

Ook is er in augustus weer een vrachtwagen naar Oekraïne vertrokken namens de  gezamenlijke stichtingen.  Vanwege de onzekere toekomst wat betreft ons depot, gaan wij geen spullen meer inzamelen, maar kunnen wij wel financieel bijdragen om de vrachtwagens vol te krijgen door aanschaf van noodzakelijke levensmiddelen etc. 

 

Op 1 en 2 juli is het jaarlijkse Tronktoernooi weer gehouden in Ommen. Ook dit evenement heeft een paar jaar stilgelegen vanwege corona. Op zaterdag 2 juli mochten wij uit handen van de organisatie een cheque ontvangen van 750 euro!  Wat een mooi gebaar! 

 

Op 2 juli hebben wij ook weer met goede "rommel" op de rommelmarkt gestaan tijdens  "Vilsteren Bruist".  Ook daar hebben wij naast veel gezelligheid een mooi bedrag kunnen binnenhalen. 

 

Zoals gewoonlijk kunnen de statiegeldbonnetjes bij Albert Heijn gedoneerd worden voor een goed doel. In de maand juli was onze stichting, SOVO het goede doel waarvoor u kon doneren.  De opbrengst: € 224,75! Met dank aan alle gevers en A.H. !! 

 

Diverse scholen in Ommen hebben inzamelingsacties gehouden, sponsorlopen, flessenacties en nog veel meer.  Er is daarmee heel veel geld, levensmiddelen etc. opgehaald!  Geweldig! 

 

Maandag 31 oktober is er weer een vrachtwagen uit naam van  de gezamenlijke stichtingen naar Oekraïne vertrokken. Ook dit transport is weer gesponsord door een bedrijf dat niet met naam genoemd wil worden. De spullen zijn inmiddels op de plek van bestemming en weer verder vervoerd naar de plaatsen waar men het meest behoefte heeft aan de matrassen, levensmiddelen etc. Ook zat er in het transport een doos met 155 tourniquets bestemd voor het Oekraïense leger.  Dit is de voorlopige opbrengst van de inzameling voor EHBO spullen voor Oekraïne.   

 

APPEL- EN PERENPLUK

De fruitplukkers hebben het plukseizoen weer afgesloten. Opbrengst: ruim 7.000 euro!  

 

AMARYLLISBOLLENVERKOOP

In november 2019 zijn wij gestart met deze actie. Omdat deze actie zo'n succes is, zullen wij deze jaarlijks gaan organiseren. 

Ook dit jaar was het weer een groot succes. De actie heeft ruim 1.400 euro opgebracht! 

 

KERSTPAKKETTENACTIE

Inmiddels is ook de kerstpakkettenactie in Geesbrug afgelopen. Het is voor het eerst dat wij hieraan meedoen en het is prima verlopen. Opbrengst ruim 2.800 euro!  

 

KERSTVERKOOP

Vanaf woensdag 7 december t.m. zaterdag 17 december is er vanuit het depot aan de Haven Oost een kerstverkoop geweest. Er werden kerstbakjes, grafstukken, kniepertjes en allerhande kerstartikelen verkocht. Het was een supergezellige actie met veel aanloop en kopers. Opbrengst ruim 2.000 euro! En natuurlijk alle lof voor de kerstbakjesmaaksters! Er zijn weer veel mooie bakjes en grafstukken gemaakt door de vrijwilligers!  

 

SCHOENENDOOSACTIE

In deze oorlogstijd willen we kinderen in Oekraïne blij maken met een cadeautje uit Nederland. Een schoenendoos vol lekkernijen en voedsel Dat is waar kinderen in Oekraïne nu behoefte aan hebben. Inleveren kon tijdens de kerstverkoop in ons depot. En het resultaat is 120 stuks! In januari zullen ze worden vervoerd naar Dianne in Oekraïne. 

 

LICHTJESACTIE HENK

Ook Henk Stegeman is weer actief!  I.v.m. de beperkte stroomvoorziening in Oekraïne kregen we van Dianne bericht dat er een groot gebrek is aan kaarsen, lampjes etc.  Henk heeft hiervoor actiegevoerd en binnenkort kunnen we mede dankzij de inzamelingsactie van Quatro Store een grote hoeveelheid hoofdlampjes met batterijen aanschaffen. Deze kunnen dan gelijk mee met de schoenendozen naar Oekraïne. 

 

Op maandag 30 januari is er weer een volle vrachtwagen vertrokken vanuit de gezamenlijke stichtingen naar Dianne in Oekraïne. 

Hierin o.a. 150 hoofdlampjes gekocht n.a.v. de actie van Henk Stegeman, 2 heathers en 1 aggregaat, de winterkleding vanuit Lemele, levensmiddelen, beddengoed en de ruim 100 gevulde schoenendozen!  Dinsdag 31 januari hopen de chauffeurs bij Dianne te arriveren.  Waar vandaan de goederen verder Oekraïne in worden vervoerd. 

E.H.B.O. actie! 

Naar aanleiding van een particulier initiatief van Monique en Jos uit Ommen hebben wij besloten om hun actie om EHBO sets en CAT Tourniquets naar de oorlogsgebieden in Oekraïne te zenden te ondersteunen.  Onder vermelding van "EHBO"  kunt u een gift overmaken naar ons rek. nr. NL26RABO0348949715.  Van harte aanbevolen! 

Inmiddels is er al een mooi bedrag binnen en zijn er ook al 155 tourniquets met de vracht van eind oktober meegaan naar Oekraïne. Maar er kan nog steeds gedoneerd worden.

Zondag 4 december was Jullia uit Oekraïne in Ommen om na de dienst iets te vertellen over haar en over deze actie. Zij is ontzettend dankbaar voor alle giften en medeleven! Jullia heeft het idee gelanceerd om deze actie op te starten. 

Voor meer informatie over Stichting Hart en Handen klik hier