Kerstpakkettenactie

Omdat de klant in overleg met DGO heeft besloten om de werkzaamheden in twee activiteiten op te delen en hier ook twee partijen voor in te schakelen, is er besloten dat het inpakken van de kerstpakketten wordt gedaan door een bedrijf uit Doetinchem.

DGO gaat zich alleen bezighouden met het order verzamelen en de distributie van de kerstpakketten.  Dus na 1 jaar is het kerstpakketten inpakken niet meer mogelijk bij DGO.  Wij gaan naarstig op zoek naar een andere mogelijkheid om iets soortgelijks te gaan doen bij een bedrijf in de omgeving. 

 

Appels- en perenpluk

In september en oktober gaat er weer een hele ploeg plukkers naar Kraggenburg om fruit te plukken bij Vink. 

Er wordt geplukt op dinsdag, woensdag en vrijdag.  Er kunnen er nog steeds nieuwe plukkers en pluksters bij! 

Bejaardenhuis Velyki Luchky

Inmiddels komt er steeds meer info binnen over de voortgang van de bouw van het bejaardenhuis. 

De watervoorziening is aangelegd. Het water zal van zo'n 25 meter diep opgepompt worden straks.

De fundering ligt er en....
Na een moment van gebed, voor zegen, bescherming, wijsheid en kracht voor dit project, legden  Petr en Dianne op 31 juli 2023 de eerste steen. Een bijzonder moment, waar ze samen naar toe geleefd hebben....

 

Augustus 2023

De bouw vordert gestaag. Al is het met de hitte lastig voor de bouwers, maar met veel drinken en regelmatig een korte pauze in de schaduw is het vol te houden. Ondanks dat de oorlog momenteel in alle hevigheid doorgaat, gaat de bouw door. Voor Petr en de bouwvakkers juist een extra reden om een veilig onderkomen op te zetten voor de bejaarden die het nu steeds moeilijker krijgen. 

Informatieavond door Dianne, Petr en Anna-Vera op 14 juni jl. 

Petro en Dianne Bernyk en hun kinderen waren van 9 tot 20 juni in Nederland. Op de informatieavond op 14 juni jl. vertelden ze ons over de hulp die ze verlenen in Oekraïne mede mogelijk door ontvangen goederen en giften uit Ommen. Hun presentatie was zeer indrukwekkend. 

Dit verhaal werd afgesloten door een gezamenlijk door Dianne, Petr en Anna-Vera gezongen Oekraïens lied. Begeleid op piano door Petr.

Monique deed hierna verslag van het ontstaan en het verloop van de EHBO actie die samen met SOVO is opgezet. Deze actie loopt nog steeds! Zie hieronder. 

Verder vertelde de familie Bernyk ons het één en ander over de plannen die ze hebben voor de toekomst. Namelijk de bouw van een nieuw bejaardenhuis in Velyki Luchky.  Juist nu in deze oorlogstijd is het zo belangrijk dat de ouderen een onderdak hebben en goede verzorging krijgen. Kinderen zijn vaak naar elders gevlucht. maar niemand had verwacht dat de oorlog zo lang zou duren. Al die tijd moeten de ouderen zich zien te redden...en ze hebben al zoveel meegemaakt! 

Hierna was de aftrap van onze eerste actie voor de bouw van het huis.  De verkoop van bakstenen.  Voor 10 euro ontvangt u een baksteen met bijbehorend certificaat.  Allemaal om een steentje bij te dragen aan de bouw van dit huis. 

Het allernieuwste nieuws over ons depot:

Inmiddels is ons depot aan de Haven Oost gesloopt. Maar.......met ingang van begin 2024 hebben wij een prachtig nieuw onderkomen.

Zó nieuw dat het nog gebouwd moet gaan worden. Wij kunnen n.l. één van de nieuw te bouwen bedrijfsunits op de Rotbrink (naast de sportschool) huren van OCB. De ruimte zal geschikt zijn voor opslag en als werkruimte. We hadden nooit kunnen dromen dat dit voor ons was weggelegd en zijn hier enorm blij mee!

Momenteel hebben wij een tijdelijke opslagruimte in gebruik in de voormalige spuiterij aan de Ommeresweg. Omdat dit tijdelijke depot onverwarmd is, kunnen wij nu even geen goederen in ontvangst nemen.  De kleding etc. wat nog op voorraad was, zijn inmiddels naar een zusterstichting in Barneveld gebracht.  

REIS NAAR OEKRAÏNE

Omdat het al weer veel te lang geleden is dat wij naar Oekraïne geweest (juni 2018) en er steeds meer behoefte binnen het bestuur was om daar weer heen te gaan, hebben wij de knoop doorgehakt en zijn met 4 personen op dinsdag 7 maart vertrokken naar Oekraïne. De reis verliep voorspoedig en woensdag in de loop van de middag waren wij op ons overnachtingsadres in Astie, vlak over de grens bij Hongarije. 

We waren met een busje, zodat wij ook nog het een en ander mee konden nemen voor Dianne en het Alzheimerhuis. We hebben een aantal zinvolle dagen gehad met o.a. overleg over de bouw van een bejaardentehuis, de hulp die wij verder kunnen geven in deze oorlogssituatie en ook hebben we levensmiddelen kunnen kopen om 80 voedselpakketten te kunnen samenstellen.

Uiteraard is er ook een bezoek aan het Alzheimerhuis gebracht. Inmiddels is de periode van 5 jaar verstreken, waarin wij het Alzheimerhuis financieel hebben gesteund. Omdat het Alzheimerhuis momenteel (nog) niet rond kan komen (mede door de oorlog), hebben wij besloten hen eerst voorlopig te blijven steunen. In welke vorm dat wordt gegoten, zullen wij nog  gaan bespreken. Maar het is nu helder waar nog behoefte aan is.  Er zijn o.a. plannen om de verwarmingsinstallatie, welke nu nog op hout draait, aan te passen. Bij het complex waar o.a. het Alzheimerhuis staat, is een schuilkelder gebouwd (dit was verplicht) en daarboven op is nu een centrale keuken in aanbouw.  

Helaas zijn we niet in het Alzheimerhuis geweest, omdat daar een aantal coronagevallen waren. 

Wij hebben ons gelukkig geen moment onveilig gevoeld in Oekraïne. Omdat het gebied, waar wij waren, zo dicht bij Hongarije en Slowakije ligt, is de kans minimaal dat hier raketten op afgevuurd worden. Het  dagelijkse leven lijkt hier "gewoon" door te gaan. Winkels zijn open, mensen gaan naar hun werk. Maar wanneer je de verhalen hoort, weet je dat de oorlog een erg grote impact heeft bij iedereen.  Er zijn vluchtelingen uit het oosten van Oekraïne, die hulp nodig hebben, er is angst bij de mannen om zomaar het leger in te worden gestuurd en de onzekerheid over familie en vrienden in het oorlogsgebied en over de toekomst geeft ook heel veel stress. 

Al met al was het goed om met eigen ogen te zien hoe het o.a. met Dianne en haar gezin is en hoe de omstandigheden daar zijn.

We hebben alleen nog maar meer respect gekregen voor al het werk dat Dianne en Petr met behulp van vele mensen, waaronder hun dochter  Anna-Vera, voor de gedupeerden van de oorlog dichtbij en ver weg doen. 

Ook de terugreis verliep voorspoedig en dinsdagavond 14 maart waren we weer thuis in ons veilige landje. 

TRANSPORTEN

Vanuit Stichting Hart en Handen en een aantal andere stichtingen die contact hebben met Dianne worden er sinds het uitbreken van de oorlog hulptransporten naar Oekraïne georganiseerd. Dianne was  in het begin van de oorlog met haar 2 jongste kinderen in Hongarije vlak aan de Oekraïense grens om vandaaruit de hulp te coördineren. Haar man en oudste dochter van 18 jaar zijn in Oekraïne gebleven. Na een aantal maanden  is Dianne weer naar huis gegaan vanwaar ze door gaat met het coördineren van de transporten. 

Woensdagavond 23 maart 2022 is er met man en macht(lees vrouw) een vrachtwagencombinatie volgestouwd met hulpgoederen en donderdag 24 maart zijn Patrick en Jan met de wagen van Oegema (en gesponsord door Oegema) met matrassen, kleding, beddengoed, levensmiddelen, medicijnen etc. naar Dianne in Hongarije vertrokken.  Dit was het eerste transport van vele die zouden volgen. Inmiddels zijn we de tel kwijtgeraakt, maar er gaan nog steeds regelmatig transporten met hulpgoederen vanuit de gezamenlijke stichtingen naar het depot van Petr en Dianne. 

 

ACTIES

Vele scholen, bedrijven en particulieren etc. hebben sinds het uitbreken van de oorlog diverse acties en inzamelingen gehouden van zowel kleding, medicijnen, levensmiddelen en geld. Wij zijn hier ontzettend blij mee en dankbaar voor. 

En ook zijn wij heel blij met onze vrijwilligers die spontaan bijspringen met allerlei klussen in ons depot, zoals sorteren, inpakken etc. 

Diverse scholen in Ommen hebben inzamelingsacties gehouden, sponsorlopen, flessenacties en nog veel meer.  Er is daarmee heel veel geld, levensmiddelen etc. opgehaald!  Geweldig! 

 

APPEL- EN PERENPLUK

De fruitplukkers hebben het plukseizoen 2022 weer afgesloten. Opbrengst: ruim 7.000 euro!  

Ook de eerste voorbereidingen voor het plukseizoen 2023 zijn weer in gang gezet.

 

AMARYLLISBOLLENVERKOOP

In november 2019 zijn wij gestart met deze actie. Omdat deze actie zo'n succes is, zullen wij deze jaarlijks gaan organiseren. 

De actie heeft in 2022 ruim 1.400 euro opgebracht!  De bollen voor de actie in november a.s. zijn al besteld! 

KERSTPAKKETTENACTIE

Inmiddels is ook de kerstpakkettenactie 2022 in Geesbrug afgelopen. Het is voor het eerst dat wij hieraan meedoen en het is prima verlopen. Opbrengst ruim 2.800 euro!  De vrijwilligers hebben er al weer zin in om dit jaar weer van de partij te zijn. 

 

SCHOENENDOOSACTIE

In januari 2023 zijn ruim 120 gevulde schoenendozen vervoerd naar Dianne in Oekraïne en daar uitgedeeld aan de kinderen. Wat was het leuk dat sommige gevers een kind met hun eigen schoenendoos ontdekte op door Dianne toegestuurde foto's.  

 

LICHTJESACTIE HENK

Ook Henk Stegeman is weer actief!  I.v.m. de beperkte stroomvoorziening in Oekraïne kregen we van Dianne bericht dat er een groot gebrek is aan kaarsen, lampjes etc.  Henk heeft hiervoor actiegevoerd en hebben we mede dankzij de inzamelingsactie van Quatro Store een grote hoeveelheid hoofdlampjes met batterijen aangeschaft.  Deze zijn gelijk mee met de schoenendozen naar Oekraïne vervoerd en inmiddels samen met de voedselpakketten uitgedeeld in Oekraïne. 

 

PAASBRODENACTIE

Inmiddels is ook de paasbrodenactie 2023 weer achter de rug.  We hebben deze actie kunnen afsluiten met de mooie opbrengst van ruim 700 euro! 

 

E.H.B.O. actie! 

Naar aanleiding van een particulier initiatief van Monique en Jos uit Ommen hebben wij besloten om hun actie om EHBO sets en CAT Tourniquets naar de oorlogsgebieden in Oekraïne te zenden te ondersteunen.  Onder vermelding van "EHBO"  kunt u een gift overmaken naar ons rek. nr. NL26RABO0348949715.  Van harte aanbevolen! 

Inmiddels is er al een mooi bedrag binnen en zijn er ook al 155 tourniquets met de vracht van eind oktober meegaan naar Oekraïne. Ook zijn er ca. 60 meegegaan met  een aantal bestuursleden die onlangs (van 7 tot 14 maart) naar Oekraïne zijn geweest.

Zondag 4 december 2022 was Jullia uit Oekraïne in Ommen om na de dienst iets te vertellen over haar en over deze actie. Zij is ontzettend dankbaar voor alle giften en medeleven! Jullia heeft het idee gelanceerd om deze actie op te starten. 

Er kan nog steeds gedoneerd worden!

Voor meer informatie over Stichting Hart en Handen klik hier