Projecten

Alzheimerhuis

 

Tijdens één van onze bezoeken aan Dianne en het internaat in oktober 2011 kwam Nagy Béla, de directeur van de Diakonie van de Transcarpathian Reformed Church met zijn plan om een oud vervallen gebouw dat op zijn terrein stond, opnieuw op te bouwen en te bestemmen voor ouderen met Alzheimer. Op ditzelfde terrein stond al een bejaardentehuis en een opvanghuis voor alleenstaande moeders. In de Oekraïne worden mensen met dementie in de regel in een psychiatrische instelling gedropt wanneer ze niet meer in hun eigen woonomgeving of een bejaardentehuis zijn te handhaven. In samenwerking met Stichting Nederland voor Oekraïne zijn we begonnen aan deze omvangrijke klus. Er zijn tekeningen en een begroting gemaakt, afspraken gemaakt met Béla en de aannemer en in 2012 is men gestart met de bouw van het huis. In het huis is een kapel ingebouwd, wat het huis een christelijke identiteit geeft en waardoor de staat geen aanspraak kan maken op het gebouw. Iets wat anders zo maar zou kunnen gebeuren. Er zou op de bestaande fundering worden gebouwd, maar deze was zo slecht dat ook die vervangen moest worden. Na 5 jaar (in de Oekraïne gaat één en ander langzamer, véél langzamer en minder georganiseerd dan in Nederland) is het huis af. In de afgelopen jaren zijn er diverse bezoeken gebracht aan de Oekraïne, waarbij ook veel overleg is geweest over de voortgang van de bouw van het huis. Ook zijn er in de afgelopen jaren diverse transporten richting Beregovo gegaan met bedden, tafels, stoelen, kleding, lampen en wat er zoal aan spullen nodig is om een Alzheimerhuis in te richten. Wat er daarnaast nog nodig was, is in de Oekraïne aangeschaft. Tijdens ons bezoek in oktober 2016 is er geholpen met schoonmaken, zijn er diverse klussen geklaard en is er een lijst gemaakt met de laatste door te voeren aanpassingen. Het grootste struikelblok was het werven van personeel. Beregovo ligt tegen de Hongaarse grens aan en veel geschoolde mensen gaan in Hongarije werk zoeken, omdat de salarissen daar veel beter zijn.

De opbrengsten van de appelpluk, de markten en de paasbroden zijn de afgelopen jaren tijdens de bouw grotendeels naar dit project gegaan. Daarnaast zijn er twee benefietconcerten georganiseerd en is er een machtigingskaartenactie opgezet. De Wilde Ganzen heeft ons project gedurende het eerste anderhalf jaar ondersteund door onze financiële inbreng met 55 % te verhogen. 

Het Alzheimerhuis heeft als naam: Mandulafa. Dat is Hongaars voor amandelboom. Beregovo ligt in een deel van de Oekraïne dat voorheen aan Hongarije toebehoorde en veel bewoners spreken hier nog Hongaars. We hebben ons laten inspireren tot deze naam door het Bijbelboek Prediker. De witte bloesem staat voor de ouderdom. De ouderdom komt met gebreken, maar dat betekent niet dat de ouderen hebben afgedaan, daarom staat in Prediker 12:5 dat ook al zijn er gebreken: de amandelboom zal bloeien.

Inmiddels (april 2023) draait het huis ruim 5 jaar. Er is voldoende personeel om de bewoners te verzorgen. Het huis draait op giften en de afdracht van 85% van de pensioenen van de bewoners. Stichting Nederland voor Oekraïne en SOVO hebben indertijd toegezegd om het huis gedurende 5 jaar met een vast bedrag te blijven steunen. Inmiddels is deze periode voorbij en wordt er overlegd op welke manier er nog kan worden bijgedragen aangezien er nog financiën nodig zijn om o.a. de verwarming die nu nog wordt gevoed door hout over te laten schakelen op hetelucht. 

Tijdens ons bezoek aan het Alzheimerhuis is maart 2023 hebben wij gezien dat er een schuilkelder is gebouwd naast het huis. (dit was verplicht vanwege de oorlog) en dat men bezig is met de bouw van een centrale keuken bovenop de schuilkelder.  Deze keuken is ten behoeve van de 3 gebouwen die op hetzelfde terrein staan:  het Alzheimerhuis, een bejaardenhuis en een opvanghuis voor moeder en kind. Ook hiervoor is nog geld nodig. 

In de schuilkelder                                   In de centrale keuken                                                                                         De houtkachel       

Bejaardentehuis

Al voordat corona zijn intrede deed, was SOVO in gesprek met Dianne en Petro over de bouw van een bejaardentehuis in Velyki Luchky. De grond is beschikbaar, de plannen liggen er, er zijn een drietal stichtingen die hun financiële medewerking hebben toegezegd, maar door corona was de voortgang sterk afgeremd en nu door de oorlog voorlopig stil komen te liggen. 

Echter inmiddels zijn alle papieren en handtekeningen binnen en wil Petro eigenlijk zo snel mogelijk beginnen met de bouw. Hij is al druk bezig allerhande materialen, zoals balken, stenen en dakplaten te kopen, voordat de prijzen de pan uit schieten.  Nadat er 4 bestuursleden van SOVO in maart 2023 een bezoek hebben gebracht aan Dianne en Petro en hebben gezien en beleefd hoe de situatie momenteel is in Velyki Luchky en omgeving, kunnen wij beamen dat het niet onverantwoord is om in de huidige oorlogssituatie in deze omgeving te gaan bouwen en willen Dianne en Petro hierbij van harte ondersteunen.  De eerste actie in deze was de aanschaf van de benodigde dakplaten.  

De bouwtekeningen                                                                                                               De plek waar het bejaardentehuis moet verrijzen.

Stichting Hart en Handen

Dianne en Petr Bernyk wonen in Velyki Luchky, zo'n 30 kilometer van Beregovo. Dianne is Nederlandse en getrouwd met Petr, een Oekraïner. Ze hebben 3 kinderen en zijn ontzettend actief binnen hun dorp en in de omliggende bergdorpen. 

Waar zij maar kunnen ondersteunen zij de allerarmsten in hun omgeving door het uitdelen van kleding en voedselpakketten, het betalen van de gasrekening en de schoolbenodigdheden voor de kinderen. 

Daarnaast hebben zij diverse projecten, zoals het opzetten van een bejaardentehuis en het bouwen van kerkjes voor de Roma.

Hun eigen stichting, Stichting Hart en Handen, wordt door ons dan ook van harte ondersteund. Sinds het uitbreken van de oorlog is het contact met Stichting Hart en Handen alleen maar toegenomen; er wordt overlegd over de in te zamelen goederen en ook de transporten worden geregeld via deze stichting. 

Wanneer onze mensen van SOVO in de Oekraïne zijn, is er contact en overleg met Dianne en haar gezin en daarnaast is zij ook regelmatig in Nederland en geeft zij presentaties over haar werk in de Oekraïne. 

Voor meer informatie over Stichting Hart en Handen: http://www.h2oek.com/