Informatie:

sovo.ommen@gmail.com

06-29151119 Plonie

06-12613437 Erna

 

Depot: Haven Oost 20, Ommen 

naast het inloophuis. 

 

Bankrekeningnr.

NL26RABO 0348949715

 

KvK:  05075327

 

Sovo is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomsten-/vennootschapsbelasting.

Sovo is bekend bij de belastingdienst onder RSIN nr. 813603122