Dit is de privacyverklaring van Stichting Ommen voor Oekraïne (SOVO) gevestigd te Ommen.

Bewust of onbewust deelt u ,vrijwilligers, persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt.

SOVO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Foto’s en video’s

SOVO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

SOVO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

SOVO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de gestelde doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij gebruiken foto’s en video’s om onze activiteiten onder de aandacht te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto’s en video’s gemaakt ter voorbereiding op en tijdens onze markten en diverse acties op onze website of sociale media. Wanneer mensen herkenbaar in beeld zijn, is daar toestemming voor nodig. SOVO vraagt hierbij aan haar vrijwilligers en bestuursleden toestemming om foto’s en video’s welke uw persoonsgegevens bevatten op de website en sociale media te mogen plaatsen. Wilt u niet dat wij uw persoonsgegevens in welke vorm dan ook gebruiken voor de website en sociale media dan kunt u dit kenbaar maken aan onderstaande contactpersoon. 

De website www.sovo-ommen.nl kan links naar andere websites bevatten.Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van SOVO. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. SOVO raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sovo.ommen@gmail.com

SOVO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of SOVO wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Secretaresse Stichting Ommen voor Oekraïne: Erna Martens

E-mail: sovo.ommen@gmail.com

Telefoonnummer: 06-12613437