Het allernieuwste nieuws over ons depot:

Het bericht waar wij al heel lang bang voor waren is inmiddels binnen: 15 mei zal de oplevering plaats vinden van ons depot. Hierna wordt het gesloopt.......  Maar met ingang van begin 2024 hebben wij een prachtig nieuw onderkomen!

Zó nieuw dat het nog gebouwd moet gaan worden. Wij kunnen n.l. één van de nieuw te bouwen bedrijfsunits op de Rotbrink (naast de sportschool) huren van OCB. De ruimte zal geschikt zijn voor opslag en als werkruimte. We hadden nooit kunnen dromen dat dit voor ons was weggelegd en zijn hier enorm blij mee!

Inmiddels hebben wij een tijdelijke opslagruimte gekregen in de voormalige spuiterij aan de Haven Oost. Ons inventaris en andere spullen zijn verhuisd en ons oude depot is leeg.  Omdat dit tijdelijke depot onverwarmd is, kunnen wij nu even geen goederen in ontvangst nemen.  De kleding etc. wat nog op voorraad was, zijn inmiddels naar het depot van stichting Hart en Handen in Barneveld gebracht.  

 

Helaas moesten wij per 1 mei 2018 de inzameling van goederen al stopzetten.

De vrachtkosten, de veel strengere regels in Oekraïne en de onzekerheid over het gebruik van het depot waren hier debet aan. 

Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is er in maart 22 weer een transport vertrokken. Hierna werden er regelmatig weer spullen ingezameld en in samenwerking met de diverse stichtingen die contacten met Dianne onderhouden naar Oekraïne vervoerd. 

Verder werd het depot gebruikt om de kniepertjes te bakken en de kerstbakjes te maken voor de markten. Alsook als opslag voor de spullen die gebruikt worden op de diverse markten. Ook stond er een voorraad boeken en puzzels voor de verkoop.

Omdat SOVO tijdens corona niet op allerlei markten konden staan, zijn er in de tweede helft van 2021 en 2022 diverse garageverkopen gehouden met veel aanloop en mooie opbrengsten. 

We hopen begin 2024 bovenstaande activiteiten weer te volop te kunnen oppakken vanuit onze nieuwe locatie op de Rotbrink.