Verslag van de reis naar de Hongaars/Oekraïense grens

Op woensdag 9 maart 2022 ben ik vertrokken en via Krakau de volgende dag gearriveerd in Kisvárda (Hongarije). Daar werd ik opgewacht door Dianne en haar (Nederlandse) vriendin die daar tijdelijk wonen. Dianne is getrouwd met een Oekraïense man en zij is coördinator in Oekraïne voor diverse stichtingen uit Nederland waaronder SOVO uit Ommen. Zij is met 2 kinderen gevlucht uit haar land maar blijft vanuit Hongarije de coördinatie verzorgen Haar man en dochter is in Oekraïne achtergebleven om ter plaatse hulp te kunnen blijven bieden aan met name kwetsbare ouderen. Dianne vertelde dat de schappen in de winkels in Oekraïne zo langzamerhand leeg raken. Er is veel behoefte aan medicijnen, levensmiddelen, beddengoed, verbandmiddelen etc. Veel van deze levensmiddelen en andere zaken zijn ook in Hongarije wel te koop maar het geld om te kunnen kopen ontbreekt.
Dankzij de vele royale giften die ik binnen 3 dagen van veel mensen heb gekregen is er een ongelooflijk bedrag van € 3.660,- binnen gekomen waarvoor natuurlijk hartelijk dank. In overleg met Dianne heb ik een bedrag van € 2.500,- overgemaakt naar haar stichting. Met dit geld gaat zij in Hongarije vooral levensmiddelen kopen. Een bedrag van  € 1.160.- heb ik overgemaakt naar Stichting Ommen voor Oekraïne SOVO. De goederen die ik heb meegenomen uit Ommen heb ik bij haar achtergelaten voor verdere verspreiding.
Dianne vertelde nog dat ook in de winkels in Hongarije niet onbeperkt gekocht kan worden omdat daar diverse artikelen op rantsoen zijn gesteld.
 
Dianne heeft bij diverse opvangcentra in de omgeving de vraag gesteld of er 3 personen mee wilen naar Nederland. De animo bleek nihil, de vluchtelingen gaven aan dat ze in de regio wilden blijven en niet verder weg wilden. Donderdagavond kreeg ik bericht dat er een moeder met 2 kinderen, wiens huis in Kiev is plat gebombardeerd en haar man in een militair hospitaal ligt, wel met mij mee wilde naar een gastgezin in Leerdam.
Vrijdagmorgen ben ik naar de grensplaats Záhony gereden om met eigen ogen te zien hoe de situatie daar is en dat viel alleszins mee, geen chaos, paniek, lange rijen of iets dergelijks. Bij het station stonden verwarmde tenten en foodtrucks gereed waar de vluchtelingen werden opgevangen en te eten kregen, daarna werden ze met busjes naar de opvanglocatie in dezelfde plaats gebracht om vandaar uit naar andere opvanglocaties in de omgeving te worden gebracht. Toen ik daar was kwam er een groep Afrikaanse studenten uit Oekraïne aan die werden opgevangen met eten. Er waren veel hulpverleners aanwezig voor de begeleiding, alles was heel goed geregeld. Van de media had ik een heel ander beeld gekregen over de toestand aan de grens, meer paniek en chaos.
Daarna ben ik weer naar Dianne in Kisvárda gereden en daar hoorde ik dat de moeder met kinderen nu uit de Oekraïne werd gehaald en ik haar bij de grens kon oppikken. Wel twijfelde ze nog steeds heel erg. Eerst ging ze wel mee en daarna weer niet tot er om 12.30 uur het bericht kwam dat ze toch definitief in Oekraïne wilde blijven.
Ondertussen was er een 80-jarige dame gebracht die met mij mee zou rijden naar haar dochter in Wenen. Zij kwam uit Charkov en wilde weg van de bombardementen. Het was een emotioneel moment toen ze elkaar in Wenen begroetten. Ik werd uitgebreid en heel hartelijk bedankt voor het wegbrengen. 
Anekdote: Onderweg aan de snelweg moest ik op een gegeven moment tanken. Na lang in de rij te hebben gestaan kwam het bericht " de benzine is op". Bij het volgende tankstation hetzelfde verhaal. Het werd wel spannend want de tank was nu toch bijna leeg maar uiteindelijk heb ik maximaal 20 liter kunnen tanken in een dorpje aan de snelweg. Ook Hongarije heeft blijkbaar last van de oorlog in het buurland.
 
Na een lange reis van ca. 3500 kilometer ben ik zaterdagavond weer veilig thuisgekomen. Ik heb gezien dat er geen sprake is van chaos of paniek in de regio en dat vooral veel van de vluchtelingen in de regio willen blijven en niet mee willen naar bijvoorbeeld Nederland. 
In Oekraïne is de nood hoog en ik doe daarom nogmaals een dringend beroep op iedereen: blijf solidair  met de mensen in Oekraïne en maak hulp aan hen mogelijk door een bijdrage te storten op rekening NL26RABO0348949715 t.n.v. Stichting Ommen voor Oekraïne.
 
Nogmaals, heel hartelijk bedankt voor ieders hartelijke support voor de reis en de vele zeer gulle bijdragen.

Henk Stegeman bij Dianne